Over Jeroen

Hij woont hier ergens in de stad maar meestal geeft ie niet thuis. Hij gaat prima op in de menigte maar liever is ie alleen, spelend op zijn allereerste Fender. Peinzend aan de keukentafel ontrafelt hij wat er zich werkelijk onder de oppervlakte schuilhoudt, zoals een stethoscoop eigenlijk luistert naar het ruisen van je binnenwereld. Morsecode die niemand op het eerste gezicht begrijpt seint vanuit je hart en wil gehoord worden, geschreven als allang bestaande zinnen, gezongen en gefluisterd door een jongen die nog maar half begrijpt wat er bedoeld wordt.